Кога да потърсим логопед?

Логопедът е специалист, който помага на деца и възрастни да се справят с езиково-говорните си затруднения.

Ако имате притеснения относно следните показатели, е препоръчително да се консултирате с логопед.

Ако до 18 – 24 месеца детето:

 • не се ориентира в това, което му се
  говори, не разпознава предмети от обкръжението
 • има затруднения в преминаването от
  течна към твърда храна, отказва да дъвче или често се задавя
 • не използва думи

Ако до 3 годишна възраст детето:

 • не говори или говори оскъдно и
  неразбираемо;
 • изглежда, че не чува или има
  проблем с разбирането;
 • няма желание да имитира и повтаря;
 • няма добър очен контакт;
 • не демонстрира реакция или тя е
  неадекватна на ситуацията, на звуци от заобикалящата среда; има странни
  сензорни предпочитания;
 • не се усмихва; не търси компанията
  на близък възрастен; не обича да се гушка;
 • не разпознава името си;

Ако в предучилищна възраст (3 -6/7г.) детето:

 • има затруднения при овладяването
  на цветовете;
 • не се ориентира в посоките
  ляво-дясно; горе-долу; пред-зад;
 • не се справя със самообслужването,
  несръчно е;
 • не произнася правилно, пропуска
  или заменя говорните звукове;
 • трудно изговаря многосрични думи,
  пропуска, разменя сричките в думата;
 • повтаря зададен въпрос, вместо да
  отговори;
 • има неправилен словоред;
 • има затруднения да разказва кратка
  случка, не спазва последователността;

Ако в начална училищна възраст:

 • не се справя с процесите четене и
  писане; бърка, разменя букви; бърка редовете;
 • има проблеми със сметните
  операции;
 • трудно се справя  със спазването на правилата, не може да стои
  мирно дълго време;
 • учи трудно и има явен проблем с
  вниманието и паметта;

Консултиране

Център за детско развитие „Шарен свят” предлага консултации относно притеснения и/ или проблеми в:

 • Храненето
 • Езиково-говорното развитие
 • Процесите на сензорна интеграция и преработка
 • Психомоторното развитие
 • Комуникативни нарушения следствие на други патологии
 • Училищна готовност
 • Затруднения при процесите на учене

Терапия

 • Ранна интервенция
 • Артикулационна терапия
 • Говорна терапия
 • Езикова терапия
 • Сензорна терапия
 • Терапия при нарушения в способността за учене
 • Терапия по системата Brain Gym

 

Телефон за контакти:  +359 888 714 469