Център за детско развитие „Шарен свят“ предоставя цялостна специализирана грижа и подкрепа за детето и неговото семейство.

Нашите специалисти работят за и с децата. Предлагаме различни стимулиращи групи и ателиета за малки и големи. Стараем се да развиваме потенциала на малките човеци с много внимание и разбиране. Винаги сме на среща за разговор или подкрепа за родителите. Проследяваме детското развитие от раждането и сме тук да помогнем, когато нещо не е както трябва. С игра, търпение и разбиране растем заедно с Вас.