„Аз мога сам“ групата за социализация, адаптация, комуникация и свободни игри

Аз мога сам“ е пространство за деца и техните родители. Пространство за един от важните етапи на развитието, който е силно емоционално наситен, както за децата, така и за възрастните. Този период обхваща момента, когато детето психически се отделя от майка си, от родителите си и се „запознава“ с обществото, в лицето на детската градина. С това начало започва социалният живот на детето. То само ще представя себе си пред другите, ще прави грешки и ще отговаря за тях, ще създава първите си приятелства, ще се радва на похвалите на своите възпитатели. И точно защото е важен период, детето трябва да влезе в него уверено и сигурно, да стане автономно.

В групата „Аз мога сам“ ще развиваме и подкрепяме това, способността на детето да се справи по най-добрия възможен за него начин и то само. Ще стимулираме самостоятелността му. Ще бъде видяно и чуто, ще бъде разбрано и подкрепено. Ще се учи да приема забраните като се редуваме и изчакваме, докато спазваме правила. Ще се забавляваме много, ще пеем, ще танцуваме и ще рисуваме. Ще играем и ще следваме детските фантазии в различни сюжети. Ще се поздравяваме и най-вече ще се уважаваме.

В началото на посещенията, детето ще бъде придружено от възрастен, за да може тази сигурност да му позволи да стане автономно. А родителите ще могат да споделят теми, които ги вълнуват като отбиване, махане на пелени, хранене, сън, предизвикателно поведение и да получат идеи и насоки за справяне. И когато детето се усети свободно, ще остане в групата само с децата и водещите.

В групата заниманията са подбрани от специалистите по ранното детско развитие, психолози и логопеди и съобразени с възможностите на децата.

Стимулират се и развиват хранителните механизми, уменията за комуникация заедно с езиково-говорните способности, самостоятелността на тялото.

Възможност за допълнителни логопедични занимания.

Групата е подходяща за деца:
  • от 2 г. до 4 г.
  • които имат нужда да общуват с други деца
  • на които им предстои тръгване на детско заведение
  • които трудно се отделят от родителя
  • които все още не са проговорили
  • които отказват да ядът разнообразни храни
  • които все още са с пелени