Психомоторика за Малки и Големи
Какво е психомоторика?

Много е трудно да се обясни…

Психомоториката е свобода на играта, спонтанност на идеите, комуникация и с думи, движение на тялото, свързване между двама, резонанс с другия, автентичност на себе си.
Ние възрастните боравим с думите, за да споделим усещанията си, да кажем какво мислим и да обясним какво искаме.

Но детето, което е в процес на развитие и не е усвоило този модел на изразяване, действа с единствения възможен за него начин – чрез играта.

Важно е тази игра да е в пространство, което дава сигурност със стабилни рамка и правила. И възрастен, който придружава детето, който го приема такова каквото е и може да удържи неговите вътрешни конфликти.

В тези условия детето би могло да разбере за потребностите и желанията си, да се пробва и усети, да се приближи по-близо до себе си.

За кого е психомоториката?

За всеки, който би задал подобни въпроси…

Осмелява ли се да изкаже мнението си и да го отстоява?

Има ли умения да комуникира с другите?

Има ли желание за обмен с другите?

Осмелява ли се да споделя?

Може би това е дете, което има трудности в общуването с другите или не знае как…

Понякога е недобро разбиране и липса на реч или закъсняло проговаряне…

Друг път е неподходящо изразяване на чувства и емоции, чрез деструктивно поведение или затваряне в себе си.

А може детето да има нужда от движение, повече движение, отколкото си мислим…или свобода.

Каква е ролята на психомоторния терапевт по време на играта?

Прилага познанията си от обучения, свързани с детското развитие.

Психомоторният терапевт е партньор на детето в процеса на развитие комуникацията с другите, свързване, изразяване на емоциите, понасяне на фрустрациите.

Той е там заедно с детето, за да го види, да го чуе, да присъства, да удържи и да разбере.

В творческия процес на играта, когато детето изразява своите фантазни образи, докато манипулира с материалите в психомоторната зала, всъщност се упражнява как да разбира вътрешните си картини, да се справя с тях и да порасне.

Присъствайки, психомоторният терапевт успява да достигне до символното съдържание на тези фантазии, да им даде думи и да придружи детето по пътя.

Ако детето от малко открие как да се справя с вътрешните си преживявания, то като порасне ще има повече умения да се адаптира към предизвикателствата на живота.

Групите са подходящи за:

Групите „Психомоторика за Малки и Големи“ са предвидени за деца от 4 до 10г.

Провеждат се веднъж седмично

Включват превенция и терапия за детето и консултации с родители

Водещи са: