Психологът е специалист, който помага на децата да се справят с трудностите в овладяването на емоциите и поведението. С различни терапевтични техники заедно с децата се снижава напрежението и се търсят адекватни модели за справяне. Освен наблюдението, психологът понякога използва тестове и скрининг скали, за да направи оценка на състоянието и да изготви план за работа.


Консултиране:

Център за детско развитие „Шарен свят” предлага консултации относно притеснения и/или проблеми в:

  • Психомоторното развитие на детето
  • Семейна среда
  • Бременност
  • Особености при раздялата с родителската фигура и проблемна, трудна адаптация в ясла, детска градина, училище
  • Особености в поведението
  • Дефицити, свързани с когнитивните процеси внимание и концентрация
  • Училищна готовност и готовност за учене
  • Специфични обучителни потребности
  • Емоционалнисъстояние, свързани със страх и трвожност; емоционална интелигентност; самооценка
  • Трудности в общуването