Пламена Цветанова е клиничен психолог, доктор по Консултативна психология и системен фамилен и брачен терапевт в детски център „Шарен свят“.

Притежава бакалавърска степен по Психология в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2011 г. и магистърска степен по Клинична и консултативна психология през 2014 г. Защитава докторска степен по Консултативна психология към СУ „Св. Климент Охридски“ през 2018 г.

Професионалният ѝ опит датира от 2009 г., когато започва практика в сферата на организационната (бизнес) психология и консултиране. От 2016 г. работи под индиректна и директна супервизия със семейства, двойки и индивидуални случаи към Институт по Фамилна Терапия –София, България. От 2019 г. е системен фамилен и брачен терапевт към Детски център „Шарен свят“ София, където провежда индивидуални психотерапевтични консултации, терапевтични сесии и консултации с двойки и семейства (с и без деца).

От 2021 г. е пълноправен член на Българска Асоциация по Фамилна Терапия.

Интересите й са насочени към:
  • Семейни процеси и динамика в отношенията между семейните членове
  • Стрес, загуба и дилеми в семейната система
  • Затруднения и предизвикателства в отношенията с партньора
  • Проблеми при отглеждането на дете/деца
  • Специфики в отглеждането на дете от самотен родител
  • Раздели/развод с партньор
  • Особености в междупоколенческите отношения в по-широката семейна рамка.
Курсове и сертифицирани обучения за повишаване на квалификацията:
  • Сертификат за Системен семеен и брачен консултант от Институт по Фамилна Терапия – България (пълноправен член на EFTA-TIC);
  • Сертификат за успешно завършен модул от програмата: Теория на когнитивно-поведенческото консултиране и базови умения;
  • 2017 г. – Участие в лятно училище за докторанти (Социални и невронауки – SCONE 2017) Вюрцбург, Германия;