Ася Йончевска е логопед и детски психолог.

Основател и управител в център за детско развитие „Шарен свят“.

Има завършени бакалавърска и магистърски програми „Комуникативни нарушения на развитието“ и „Детско-юношеска и училищна психология“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Професионалният й опит започва през 2007г. в Дневния център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър като логопед. Междувременно развива и обогатява своята квалификация с участието си в различни обучения, специализации, семинари. През 2017г основава център за детско развитие „Шарен свят“, където консултира родители относно детското развитие, провежда индивидуални терапевтични часове и води групи за адаптация, комуникация, социални интеракции за деца с трудности в развитието.

Интересите й са насочени към:
 • Превенция и стимулиране на ранното детско развитие
 • Ранна интервенция при изоставане и трудно проговаряне
 • Затруднения в храненето, хранителните механизми и формирането на орално-моторни умения
 • Езикови и артикулационни нарушения
 • Особености в психомоторното развитие
 • Предизвикателно поведение и трудности в емоционалната регулация
 • Училищна готовност
 • Консултиране на родители
Курсове и сертифицирани обучения за повишаване на квалификацията:
 • Brain Gym 101® – сертифицирано 4 дневно обучение на Brain Gym International, с водещ Alan Heath, Learning Solutions, UK
 • Примитивни рефлекси и влиянието им върху ученено – Alan Heath, Learning Solutions, UK/ „Логос АБВ”
 • Диагностика и превенция на езика 3 – 4г. (Д.П.Е. 3 – 4г.)
 • Картинен тест за фонологично осъзнаване (КТФО), превенция на дислексия, за деца от 4 до 7 години
 • Двудневен базов курс по орална миофункционална терапия, с водещ Петер Хелдероп
 • Двудневен курс за напреднали по орална миофункционална терапия, с водещи Петер Хелдероп и Нийлс Хулсинк
 • Биомеханика и терапия на орално-моторни механизми в помощ на говорната артикулация, водещ Светлана Картунова
 • Логопедична терапия на орално-моторните и хранителните механизми при бебета и деца, водещ Светлана Картунова
 • Терапевтични стратегии в логопедичната работа при деца с нарушения в сензорната преработка и двигателното планиране, водещ Светлана Картунова
 • Отражение на психомоторните и очно-моторните нарушения върху изграждането на комуникативни системи, обучител Нина Йорданова
 • ТУГ – Тест за училищна готовност – разработен от проф. Пламен Калчев
 • Developmental Profile 3 – Рейтинг скала за оценка на детското развитие
 • CARS2 – Рейтинг скала за оценка на детски аутизъм
 • MNRI – Интеграция на Архетипни движения, с лектор Изабел Ренард-Фонтейн към института на Светлана Масгутова
 • MNRI – Интеграция на динамични и постурални рефлекси, с лектор Изабел Ренард-Фонтейн към института на Светлана Масгутова
 • MNRI – Интеграция на орално-моторни и лицеви рефлекси, с лектор Хелена Бжиорелиус
 • Релационна психомоторика и психомоторни практики, водещ Весела Банова, Пи Толк
 • Консултиране на смущенията в основните поведения на бебето и малкото дете, водещ Весела Банова, Пи Толк
 • Училище по детска психопатология, към Българско психоаналитично пространство.
 • Към момента се обучава за психомоторен терапевт с деца към Българска асоциация за развитие на Психомоториката и Deutsche Akademie – Aktionskreis Psychomotorik e.V., към университета по приложни науки в Дармщат, Германия.