Ваня Николова е доктор по Психология на развитието в детска и юношеска възраст и магистър по Клинична и консултативна психология в СУ „Св. Климент Охридски”.

Работила е във Фондация „Асоциация Анимус” с деца, юноши и жени, жертва на домашно насилие и трафик. Повече от 10 години е работила с деца, юноши и млади възрастни с диагноза от аутистичния спектър в общински център. Успоредно е имала частна практика към Reachout България, където е провеждала терапия, консултиране и оценка на деца и юноши, лишени от родителска грижа.

Дипломиран психодрама терапевт от 2014 г.

Обучител в Giunti psychometrics, където обучава специалисти за използването на Рейтинг скала за оценка на детския аутизъм (CARS-2).

Външен консултант към Монтесори детска градина „Откривател“ от 2013 г.

Член е на Дружеството на психолозите на Р. България и на Българска асоциация по психотерапия.

Повече от 15 години работи в областта на психичното здраве.

Интересува се от емоционалното развитие на децата и подрастващите и от способностите на възрастните да работят, да се забавляват и да обичат.