Ателие „Дай на мен“

Ателие „Дай на мен“ е пространство за деца с езиково-говорни, комуникативни трудности, следствие на различни причини. Терапевтичната работа в ателието е организирана в групов формат, в който децата развиват умения за взаимодействие помежду си. Освен индивидуалната работа и екипната, и подкрепата на специалистите е доказано успешен модел при преодоляването на комуникативните затруднения.

 

За кого е подходящо? – за деца на възраст от 4 до 6 години деца, които имат трудности в общуването поради комуникативни нарушения

Продължителност – веднъж седмично в рамките на един астрономичен час

Водещи – детски психолог/ логопед/

Групата – 2 до 5 деца

– Какво целим?
• Подобряване на комуникацията с околните
• Самостоятелно справяне в различни социални ситуации

Дейностите:
• Стимулиране и подкрепа в различни дейности от ежедневието.
• Задачи, свързани със самообслужване.
• Подобряване на двигателните способности чрез игри, развиващи общата и фината моторика.
• Формиране на умения за взаимодействие в група.
• Подбрани игрови занимания за развитие на езикови умения; прагматика; обогатяване на пасивния речник и стимулирането на активния; подобряване на концентрацията и вниманието; стимулиране на познавателните умения.

 

За децата, които ще участват, първо се провежда среща-интервю с родителите.

При желание да се включите или за повече информация, моля потърсете ни на телефон +359 888 714 469