Атанаска Атанасова е логопед в Център за детско развитие „Шарен свят“.

Образованието си получава във ФНОИ на СУ „Св. Климент Охридски“, където завършва бакалавърска степен „Логопедия“ и магистърска степен „Комуникативни нарушения на развитието“.

През 2018 г.  започва работа в ТЦ „Пумпелина“, където датира и началото на професионалния й опит. Там тя е както индивидуален, така и групов терапевт.

През 2019 г. става част от екипа на Център за детско развитие „Шарен свят“, където води индивидуални логопедични занятия, ко-водещ е на терапевтични групи за социализация. 

Същата година постъпва и в ДМСГД „Св. Иван Рилски“ на длъжност специален педагог.

През 2021 г. започва като логопед в ЦКОДУХЗ гр. София.

Развива квалификацията и познанията си в професионалната област като участва в различни обучения и семинари.

Интересите й са насочени към:
 • Формиране на орално-моторни умения и преодоляване на затрудненията при хранене, развиване на хранителните механизми
 • Затруднения при овладяването на академичните умения – четене, писане, математически умения
 • Особености в психомоторното развитие
 • Ранна интервенция на комуникативни нарушения
 • Артикулационни нарушения
Курсове и сертификационни обучения:
 • Диагностика и превенция на езика 3 – 4г. (Д.П.Е. 3 – 4г.)
 • Картинен тест за фонологично осъзнаване (КТФО), превенция на дислексия, за деца от 4 до 7 години
 • Терапевтични стратегии в логопедичната работа при деца с нарушения в сензорната преработка и двигателното планиране, водещ Светлана Картунова
 • Отражение на психомоторните и очно-моторните нарушения върху изграждането на комуникативни системи, обучител Нина Йорданова
 • Скрининг тест за детско развитие Denver II, обучител Петя Атанасова
 • DDE-2 Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието
 • Първа помощ за деца и бебета, обучители FirstAidbg.com
 • Приказнотерапия, водещ д-р Хенриета Илиева